Kartoita yrityksesi hakukonenäkyvyys tästä.

Ilarin Blogi.

Yrityksen näkyvyys Googlessa: Ala näkymään hakutuloksissa

Cover Image for Yrityksen näkyvyys Googlessa: Ala näkymään hakutuloksissa
Ilari Schmidt
Ilari Schmidt
Julkaistu aiheenaSEO

Mitä yrityksen näkyvyys Googlessa tarkoittaa käytännössä?

Määritelmä ja perusteet

Yrityksen näkyvyys Googlessa tarkoittaa sitä, kuinka helposti yrityksen verkkosivusto tai -sivu löytyy Google-haun tuloksista, kun kuluttajat etsivät tuotteita, palveluita tai tietoa, joka liittyy yrityksen toimialaan. Tämä näkyvyys voi olla ratkaisevassa asemassa yrityksen menestyksen kannalta, sillä se lisää mahdollisuuksia houkutella uusia asiakkaita ja rakentaa bränditietoisuutta.

Miksi näkyvyys on tärkeää?

Googlen tarjoama näkyvyys on kuin nykyaikainen kyltti kaupan ikkunassa; se kertoo ohikulkijoille, että olette avoinna, valmiina palvelemaan. Erona on, että verkossa ohikulkijoita on miljoonia, ja he voivat “kulkea ohi” milloin tahansa päivästä tai yöstä. Yrityksen näkyvyys Googlessa tarkoittaa suurempaa liikennettä verkkosivustolle, mikä johtaa usein lisääntyneeseen myyntiin ja kasvavaan bränditietoisuuteen.

Näkyvyyden Merkitys Yrityksille

Asiakashankinta ja bränditietoisuus

Hyvä sijoittuminen Google-hakutuloksissa voi merkittävästi lisätä yrityksen mahdollisuuksia tavoittaa uusia asiakkaita. Kun potentiaaliset asiakkaat etsivät tuotteita tai palveluita, joita yrityksesi tarjoaa, haluat varmistaa, että yrityksesi tulee näkyviin heidän hauissaan. Tämä ei ainoastaan tuo lisää liikennettä verkkosivustollesi vaan myös rakentaa ja ylläpitää brändisi tunnettuutta.

Kilpailuedun rakentaminen

Erinomainen näkyvyys Googlessa voi myös tarjota kilpailuetua. Jos yrityksesi sijoittuu hakutuloksissa korkeammalle kuin kilpailijasi, on todennäköisempää, että potentiaaliset asiakkaat vierailevat juuri sinun sivustollasi. Tämä antaa mahdollisuuden vakuuttaa heidät siitä, että juuri sinun yrityksesi tarjoaa parhaan ratkaisun heidän tarpeisiinsa.

Hakukoneoptimoinnin (SEO) Perusteet

Avainsanatutkimus: Löydä oikeat avainsanat

Avainsanat ovat SEO:n ytimessä. Niiden avulla Google ymmärtää, mistä sivustosi sisältö käsittelee, ja näin ollen, milloin se tulisi näyttää haun tuloksissa. Avainsanatutkimus auttaa löytämään ne termit ja fraasit, joita potentiaaliset asiakkaasi käyttävät hakiessaan tuotteitasi tai palveluitasi. Käyttämällä näitä avainsanoja verkkosivustosi sisällössä voit parantaa sijoituksiasi ja houkutella kohdennettua liikennettä.

Sisällön optimointi: Laadukkaan sisällön merkitys

Sisällön laatu on toinen keskeinen tekijä yrityksen näkyvyydessä Googlessa. Google arvostaa korkealaatuista, relevanttia ja käyttäjille arvoa tuottavaa sisältöä. Tämä tarkoittaa, että verkkosivustosi sisällön tulisi olla paitsi hyvin kirjoitettua ja informatiivista, myös optimoitua avainsanoille, jotta se vastaa käyttäjien hakuaikeita.

Tekninen SEO: Verkkosivuston tekniset vaatimukset

Tekninen SEO kattaa verkkosivustosi tekniset näkökulmat, jotka vaikuttavat näkyvyyteen hakukoneissa. Tämä sisältää sivuston nopeuden, mobiiliystävällisyyden, SSL-sertifikaatit (HTTPS) ja puhtaan koodin. Varmistamalla, että sivustosi on teknisesti optimoitu, voit parantaa sen sijoituksia hakukoneissa ja tarjota paremman käyttökokemuksen vierailijoillesi.

Tämä oli vain lyhyt katsaus artikkelin sisältöön. Keskitymme seuraavaksi Google My Business -profiilin luomiseen ja optimointiin, sosiaalisen median strategioihin, Google Ads -kampanjoihin ja muihin tärkeisiin aiheisiin, jotka auttavat parantamaan yrityksesi näkyvyyttä Googlessa.

Google My Business: Yrityksen Näkyvyyden Tehostaja

Google My Business (GMB) on väline, joka tehostaa merkittävästi yrityksen näkyvyyttä Googlessa, erityisesti paikallisissa hauissa. Tämä ilmainen työkalu mahdollistaa yrityksen tietojen, kuten sijainnin, aukioloaikojen ja yhteystietojen, hallinnan Googlen hakutuloksissa ja Google Mapsissa. Kun profiili on optimoitu oikein, se voi parantaa merkittävästi yrityksen löydettävyyttä ja houkutella paikallisia asiakkaita.

Profiilin luominen ja optimointi

Google My Business -profiilin luominen on ensimmäinen askel yrityksen näkyvyyden parantamiseksi Googlessa. Profiilin luomisen jälkeen on tärkeää täyttää kaikki tarjolla olevat tiedot mahdollisimman tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Tämä sisältää yrityksen nimen, osoitteen, puhelinnumeron, verkkosivuston, aukioloajat ja kategorian, joka kuvaa parhaiten yrityksen toimintaa. Kuvien lisääminen, erityisesti laadukkaita kuvia liikkeen sisä- ja ulkotiloista, tuotteista tai palveluista, voi myös parantaa profiilin vetovoimaa ja sitouttaa potentiaalisia asiakkaita.

Optimoinnin kannalta on olennaista käyttää avainsanoja, jotka kuvaavat yrityksesi toimintaa ja joita potentiaaliset asiakkaat käyttävät etsiessään vastaavia palveluita Googlessa. Nämä avainsanat tulisi sisällyttää yrityksen kuvausosaan luontevasti ja informatiivisesti. Lisäksi yrityksen tietoja päivitetään säännöllisesti, erityisesti jos tulee muutoksia aukioloaikoihin, palveluihin tai yhteystietoihin.

Asiakasarvostelujen merkitys

Asiakasarvostelut ovat olennainen osa Google My Business -profiilia, ja niillä on suuri merkitys yrityksen näkyvyydelle ja uskottavuudelle. Positiiviset arvostelut voivat paitsi parantaa yrityksen sijoitusta hakutuloksissa, myös lisätä potentiaalisten asiakkaiden luottamusta yritykseen. On tärkeää kannustaa tyytyväisiä asiakkaita jättämään arvosteluja ja vastata kaikkiin arvosteluihin – niin positiivisiin kuin negatiivisiinkin – ammattimaisesti ja rakentavasti.Negatiivisiin arvosteluihin vastaaminen osoittaa, että yritys välittää asiakaskokemuksesta ja on valmis tekemään parannuksia. Tämä voi kääntää negatiivisen kokemuksen positiiviseksi ja parantaa yrityksen mainetta potentiaalisten asiakkaiden silmissä. Lisäksi aktiivinen vuorovaikutus arvostelujen kanssa voi osoittaa yrityksen olevan aktiivinen ja asiakaslähtöinen, mikä on arvokasta asiakkaiden hankinnassa.

Google My Business on siis korvaamaton työkalu yrityksille, jotka haluavat parantaa näkyvyyttään Googlessa ja houkutella lisää asiakkaita. Profiilin huolellinen luominen, optimointi ja aktiivinen hallinta, mukaan lukien asiakasarvostelujen hyödyntäminen, voivat tehdä merkittävän eron yrityksen menestyksessä verkossa.

Sosiaalisen Median Hyödyntäminen

Sosiaalisen median alustat tarjoavat yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden tavoittaa laajemman yleisön, rakentaa suhteita potentiaalisiin ja nykyisiin asiakkaisiin sekä parantaa yrityksen näkyvyyttä Googlessa. Tehokkaasti hyödynnettynä sosiaalinen media voi olla voimakas työkalu bränditietoisuuden lisäämiseen ja asiakasuskollisuuden vahvistamiseen.

Sosiaalisen median strategiat

Onnistunut sosiaalisen median läsnäolo alkaa strategiasta, joka määrittelee yrityksen tavoitteet, kohderyhmän ja viestinnän sävyn. Strategian tulisi sisältää suunnitelmat sisällön luomiseksi ja julkaisemiseksi, kampanjoiden toteuttamiseksi ja yleisön sitouttamiseksi. Erilaisten alustojen, kuten Facebookin, Instagramin, LinkedInin ja Twitterin, ymmärtäminen auttaa valitsemaan oikean kanavan yrityksesi tarpeisiin.

Avainasemassa on kohderyhmän tunteminen: millaista sisältöä he arvostavat, missä sosiaalisen median kanavissa he viettävät aikaa ja milloin he ovat aktiivisimpia. Tämän tiedon perusteella yritys voi luoda kohdennettua ja merkityksellistä sisältöä, joka resonoituu kohderyhmän kanssa. Visuaalinen sisältö, kuten kuvat ja videot, ovat erityisen tehokkaita sitoutumisen ja jakamisen kannalta, mikä voi lisätä yrityksen näkyvyyttä.

Yhteydenpito asiakkaisiin sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media tarjoaa yrityksille mahdollisuuden yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa reaaliajassa. Vuorovaikutus voi olla monimuotoista: asiakaspalvelua, palautteen vastaanottamista, asiakkaiden kysymyksiin vastaamista ja jopa kriisiviestintää. Aktiivinen ja myönteinen vuorovaikutus asiakkaiden kanssa sosiaalisessa mediassa rakentaa luottamusta ja uskollisuutta brändiä kohtaan.

Asiakaspalvelun tarjoaminen sosiaalisen median kautta on tullut odotukseksi monille kuluttajille. Nopea ja ystävällinen reagointi asiakkaiden kysymyksiin tai huoliin voi parantaa asiakaskokemusta ja näyttää yrityksen välittävän asiakkaistaan. Lisäksi tyytyväisten asiakkaiden jakama positiivinen palaute ja suositukset sosiaalisessa mediassa voivat houkutella uusia asiakkaita ja parantaa yrityksen mainetta.

Sosiaalisen median aktiivinen käyttö markkinointikanavana ja asiakaspalvelun välineenä voi näin ollen tehostaa yrityksen näkyvyyttä ja brändin rakentamista. Yhteydenpito asiakkaisiin sosiaalisessa mediassa on arvokas osa modernia asiakaskokemusta, joka voi tuoda merkittäviä hyötyjä yrityksen toimintaan ja kasvuun.

Mainonta Googlessa

Mainonta Googlessa Google Ads -palvelun avulla tarjoaa yrityksille tehokkaan tavan lisätä näkyvyyttä ja houkutella kohdennettua liikennettä verkkosivustolleen. Google Ads mahdollistaa mainosten näyttämisen Googlen hakutulossivulla juuri silloin, kun potentiaaliset asiakkaat etsivät yrityksesi tarjoamia tuotteita tai palveluita. Mainonnan tarkkuus ja kohdennetut toiminnot tekevät siitä arvokkaan työkalun liiketoiminnan kasvattamiseen.

Google Ads -kampanjat

Google Ads -kampanjoiden avulla voit asettaa mainoksesi näkymään, kun käyttäjät tekevät hakuja, jotka sisältävät valitsemasi avainsanat. Kampanjoiden suunnittelu alkaa tavoitteiden määrittelyllä, olipa kyseessä sitten verkkosivustolle ohjatun liikenteen lisääminen, verkkokaupan myynnin kasvattaminen tai bränditietoisuuden vahvistaminen. Google Ads tarjoaa useita kampanjatyyppejä, kuten hakusanamainonnan, näyttömainonnan ja video-mainonnan, jotka voidaan räätälöidä tavoittamaan yrityksesi kohdeyleisö tehokkaasti.

Näkyvyyden maksimointi mainonnan avulla

Google Ads -kampanjoiden avulla yritykset voivat maksimoida näkyvyytensä Googlessa kohdennetusti ja kustannustehokkaasti. Mainosten optimointi avainsanojen, mainostekstien ja kohderyhmien suhteen auttaa saavuttamaan parhaat mahdolliset tulokset. Lisäksi voit määrittää budjetin, joka vastaa yrityksesi tarpeita ja markkinointitavoitteita, maksamalla vain silloin, kun joku klikkaa mainostasi. Tämä pay-per-click (PPC) -malli tekee Googlen mainonnasta erityisen houkuttelevan vaihtoehdon yrityksille, jotka haluavat optimoida markkinointibudjettinsa käytön.

Analytiikka ja Mittaaminen

Menestyksekäs digitaalinen markkinointistrategia edellyttää jatkuvaa suorituskyvyn analysointia ja mittausdataan perustuvia päätöksiä. Google tarjoaa työkaluja, kuten Google Analyticsin, joiden avulla yritykset voivat seurata ja analysoida verkkosivustonsa liikennettä sekä ymmärtää paremmin asiakkaidensa käyttäytymistä.

Tärkeimmät mittarit yrityksen näkyvyydelle

On olemassa useita mittareita, jotka ovat olennaisia ymmärtääkseen yrityksen digitaalisen näkyvyyden laajuutta. Nämä mittarit sisältävät, mutta eivät rajoitu, seuraaviin: sivuston kävijämäärät, sivulla vietetty aika, konversiosuhteet, palautuvien käyttäjien prosenttiosuus ja sijoitus Googlen hakutuloksissa. Seuranta ja analysointi näiden ja muiden relevanttien mittareiden avulla auttavat tunnistamaan, mikä toimii ja missä on parantamisen varaa.

Toimenpiteiden tehostaminen datan avulla

Datan kerääminen ja analysointi mahdollistavat perusteltujen päätösten tekemisen markkinointistrategioiden ja kampanjoiden optimoinnissa. Esimerkiksi, jos analytiikka osoittaa, että tietyn tyyppinen sisältö tai tietynlaiset avainsanat tuottavat eniten liikennettä ja konversioita, yrityksen kannattaa keskittyä näihin alueisiin tulevaisuudessa. Samoin, jos tietyt sivut eivät pidä kävijöitä kiinnostuneina tai eivät johda toimintaan, on aika arvioida uudelleen sisällön laatu tai sivun käyttäjäkokemus.

Käyttämällä näitä työkaluja ja menetelmiä yritykset voivat paitsi parantaa näkyvyyttään Googlessa myös tehostaa digitaalista markkinointiaan, luoda parempia asiakaskokemuksia ja saavuttaa liiketoimintatavoitteensa tehokkaammin.

Yrityksen Näkyvyyden Parantaminen Käytännössä

Näkyvyyden parantaminen Googlessa on kriittistä kaikille yrityksille, jotka haluavat menestyä digitaalisessa maailmassa. On olemassa useita toimenpiteitä, jotka auttavat parantamaan yrityksen näkyvyyttä hakukoneissa. Seuraavat käytännöt ja strategiat tarjoavat perustan tehokkaalle näkyvyydelle.

Parhaat käytännöt ja strategiat

 • SEO-optimoitu sisältö: Luo korkealaatuista, arvokasta ja hakukoneoptimoitua sisältöä, joka vastaa kohderyhmäsi tarpeita ja kysymyksiä. Hyödynnä avainsanatutkimusta löytääksesi relevantit avainsanat, joita kohdeyleisösi käyttää.
 • Tekninen SEO: Varmista, että verkkosivustosi tekninen puoli on kunnossa. Sivuston nopeus, mobiilioptimointi ja SSL-sertifikaatti ovat perusedellytyksiä.
 • Laadukkaat backlinkit: Rakenna sivustollesi laadukkaita takaisinlinkkejä luotettavilta sivustoilta. Tämä lisää sivustosi uskottavuutta Googlen silmissä.
 • Sosiaalisen median aktiivinen käyttö: Ole aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja jaa siellä sisältöäsi. Tämä voi parantaa näkyvyyttäsi ja auttaa rakentamaan yhteisöä ympärillesi.
 • Google My Business -profiilin hyödyntäminen: Varmista, että yrityksesi tiedot ovat ajan tasalla Google My Business -profiilissasi. Hyvin ylläpidetty profiili parantaa näkyvyyttä paikallisissa hauissa.
Vältettävät yleiset virheet
 • Avainsanojen väärinkäyttö: Avainsanojen liiallinen toistaminen eli “keyword stuffing” voi johtaa Google-rangaistuksiin. Kirjoita luonnollisesti ja keskity tarjoamaan arvoa lukijoillesi.
 • Laadun uhraaminen määrän vuoksi: Älä tuota sisältöä vain sisällön tuottamisen vuoksi. Google arvostaa korkealaatuista, yksityiskohtaista ja hyödyllistä sisältöä.
 • Teknisen SEO:n laiminlyönti: Älä unohda verkkosivustosi teknistä puolta. Huonosti suunniteltu sivusto, pitkät latausajat ja mobiililaitteille sopimaton design voivat kaikki heikentää sijoituksiasi.

Yrityksen näkyvyys Googlessa: Menestystarinat

Kotimaisten yritysten menestystarinat Googlen näkyvyyden parantamisessa tarjoavat arvokkaita opetuksia ja inspiraatiota muille. Analysoimalla näitä tarinoita voidaan oppia, mitkä strategiat toimivat parhaiten eri toimialoilla.

Kotimaisia esimerkkejä

Monet suomalaiset yritykset ovat onnistuneet parantamaan näkyvyyttään Googlessa käyttämällä erilaisia digitaalisen markkinoinnin strategioita. Esimerkiksi pienet kahvilat ja ravintolat ovat hyödyntäneet Google My Business -profiileja kasvattaakseen näkyvyyttään paikallisissa hauissa, kun taas suuremmat e-commerce-yritykset ovat investoineet SEO:hen ja Google Ads -mainontaan saavuttaakseen kansallista ja jopa globaalia näkyvyyttä.

Opitut läksyt ja parhaat käytännöt

Menestystarinat korostavat useita yhteisiä tekijöitä: johdonmukainen panostus laadukkaaseen sisältöön, teknisen SEO:n optimointi, vahva läsnäolo sosiaalisessa mediassa ja asiakasarvostelujen aktiivinen hallinta. Lisäksi, nämä yritykset käyttävät datan analysointia ja mittauksia päätöksenteon tueksi, jotta ne voivat jatkuvasti optimoida ja parantaa strategioitaan.

Kehittämällä kattavan digitaalisen markkinoinnin strategian ja välttämällä yleisiä virheitä, yritykset voivat merkittävästi parantaa näkyvyyttään Googlessa ja kasvattaa liiketoimintaansa. Menestystarinat toimivat inspiraationa ja todistavat, että oikeilla toimenpiteillä on mahdollista saavuttaa huomattavia tuloksia digitaalisessa maisemassa.

Tulevaisuuden Trendit ja Yrityksen Näkyvyys

Digitaalisen markkinoinnin kenttä kehittyy jatkuvasti, ja yritysten on pysyttävä ajan tasalla viimeisimmistä trendeistä ja teknologioista parantaakseen näkyvyyttään Googlessa. Tulevaisuudessa kaksi merkittävää tekijää muovaavat yritysten strategioita: tekoälyn (AI) rooli SEO:ssa ja mobiilioptimoinnin merkitys.

Tekoälyn rooli SEO:ssa

Tekoäly on jo muuttanut hakukoneoptimointia, ja sen rooli vain kasvaa tulevaisuudessa. AI:n avulla voidaan analysoida suuria datamääriä nopeasti, mikä auttaa ymmärtämään paremmin käyttäjien hakukäyttäytymistä ja personoimaan sisältöä vastaamaan yksilöllisiä tarpeita. Lisäksi AI voi auttaa tunnistamaan SEO-strategian puutteita ja ehdottamaan parannuksia, mikä tekee optimointiprosessista entistä tehokkaamman. Yritysten, jotka hyödyntävät tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia, voidaan odottaa saavuttavan parempia tuloksia Googlen hakutuloksissa.

Mobiilioptimoinnin merkitys

Mobiilikäytön jatkuva kasvu tekee mobiilioptimoinnista välttämättömyyden yrityksille. Google on siirtynyt “mobile-first” -indeksointiin, mikä tarkoittaa, että mobiiliversiot verkkosivustoista ovat ensisijaisia hakukoneen indeksoinnissa ja sijoittumisessa. Tämä korostaa responsiivisen suunnittelun ja mobiilikäyttäjien kokemuksen optimoinnin tärkeyttä. Yritykset, jotka eivät kiinnitä huomiota mobiilioptimointiin, riskaavat menettävänsä näkyvyyttä ja potentiaalisia asiakkaita.

Usein Kysytyt Kysymykset

Tässä osiossa käsitellään joitakin yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä yrityksen näkyvyydestä Googlessa.

 • Miten voin parantaa yritykseni sijoitusta Googlen hakutuloksissa?
  • Keskity hakukoneoptimoinnin perusteisiin, kuten laadukkaan sisällön tuottamiseen, avainsanojen strategiseen käyttöön, tekniseen SEO:on ja laadukkaiden takaisinlinkkien hankkimiseen.
 • Onko sosiaalisen median läsnäololla vaikutusta yritykseni näkyvyyteen Googlessa?
  • Kyllä, sosiaalisen median aktiivinen käyttö voi parantaa brändin näkyvyyttä ja auttaa rakentamaan backlinkkejä, mikä voi välillisesti parantaa sijoitustasi Googlessa.
 • Kuinka nopeasti SEO-toimenpiteet näkyvät hakutuloksissa?
  • SEO on pitkän aikavälin strategia, ja tulosten näkyminen voi vaihdella viikoista kuukausiin riippuen kilpailusta, sivustosi nykyisestä tilasta ja toteutettujen toimenpiteiden laajuudesta.

Yhteenveto ja Päätelmät

Yrityksen näkyvyyden parantaminen Googlessa on monimutkainen prosessi, joka vaatii jatkuvaa huomiota ja päivitystä. SEO:n perusteiden ymmärtäminen, tekoälyn hyödyntäminen hakukoneoptimoinnissa, mobiilioptimoinnin priorisointi, aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa ja Google Ads -mainonnan tehokas käyttö ovat keskeisiä elementtejä, jotka auttavat parantamaan yrityksen digitaalista läsnäoloa ja houkuttelemaan uusia asiakkaita.

Teknologian ja käyttäjäkäyttäytymisen jatkuvasti muuttuessa yritysten on pysyttävä ajan tasalla viimeisimmistä trendeistä ja mukautettava strategioitaan vastaavasti. Investoimalla digitaaliseen näkyvyyteen ja hyödyntämällä käytettävissä olevia työkaluja ja tekniikoita yritykset voivat saavuttaa merkittävää kasvua ja menestystä digitaalisessa maailmassa.

TagitGoogle adsGoogle My BusinessSEO


Artikkelit.

Cover Image for Tekoäly tuo uudistuksia myös Google Ads mainosalustalle

Tekoäly tuo uudistuksia myös Google Ads mainosalustalle

Uusimmassa Google Marketing Live-videossa käsitellään tekoälyn tuomia mullistuksia mainonnan alalla. Tekoäly tehostaa koko mainosprosessia aina luovan materiaalin kehittämisestä kampanjoiden mittaamiseen asti. Videossa esitellään uusia ominaisuuksia, ja ne osuvat lähestulkoon jokaiseen kampanjatyökaluun, kuten Google-haku, Shopping-mainokset ja Performance Max -kampanjat. Videon keskeiset kohdat: Lähde: YouTube Video: The New Era of AI in Advertising

Ilari Schmidt
Ilari Schmidt
Cover Image for Google ilmoitti neljästä suuresta AI hakupäivityksestä, jotka muuttavat SEO:ta

Google ilmoitti neljästä suuresta AI hakupäivityksestä, jotka muuttavat SEO:ta

Google ilmoitti neljästä suuresta hakupäivityksestä, jotka tulevat muuttamaan tapaa, jolla ihmiset tekevät hakuja verkossa.Nämä päivitykset vaikuttavat siihen, miten hakutulokset näkyvät ja miten yritykset voivat optimoida verkkosivustojaan hakukoneita varten. Päivitykset ovat seuraavat: Nämä päivitykset tulevat todennäköisesti vaikuttamaan merkittävästi tapaan, jolla ihmiet tekevät hakuja verkossa ja miten yritykset tekevät SEO:ta. Yritysten on tärkeää olla tietoisia näistä muutoksista ja tehdä tarvittavat muutokset verkkosivustoihinsa […]

Ilari Schmidt
Ilari Schmidt