Kartoita yrityksesi hakukonenäkyvyys tästä.

Ilarin Blogi.

Google Ads: Maksimoi näkyvyytesi ostavien asiakkaiden keskuudessa

Cover Image for Google Ads: Maksimoi näkyvyytesi ostavien asiakkaiden keskuudessa
Ilari Schmidt
Ilari Schmidt
Julkaistu aiheenaGoogle Adsmarkkinointi

Syitä, miksi Google Ads on tärkeä yrityksellesi

Muuttuva kuluttajien käyttäytyminen ja Google Ads

Digitaalinen maisema on jatkuvassa muutoksessa, ja tämä muutos heijastuu suoraan kuluttajien käyttäytymiseen. Nykypäivän kuluttajat käyttävät yhä enemmän internetiä tuotteiden ja palveluiden etsimiseen, vertailuun ja ostamiseen. Tämä digitaalisen tiedonhankinnan aikakausi tarkoittaa, että yritysten on oltava siellä, missä potentiaaliset asiakkaat etsivät – ja tässä Google Ads astuu kuvioon.

Google Ads mahdollistaa yritysten näkyvyyden Google-hakutulosten kärjessä juuri silloin, kun potentiaaliset asiakkaat etsivät heidän tuotteitaan tai palveluitaan. Mainokset voidaan kohdentaa tarkasti kuluttajien hakutermien perusteella, mikä tarkoittaa, että mainoksesi näkyvät ihmisille, jotka ovat jo kiinnostuneita siitä, mitä tarjoat. Tämä tekee Google Adsista erittäin tehokkaan työkalun liidien hankkimiseen ja myynnin lisäämiseen.

Kilpailuedun rakentaminen Google Adsilla

Digitaalisessa markkinapaikassa kilpailu on kovaa, ja erottuminen joukosta voi olla haastavaa. Google Ads tarjoaa mahdollisuuden rakentaa kilpailuetua tarjoamalla näkyvyyttä, jota kilpailijasi eivät ehkä hyödynnä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu Google Ads -kampanja voi saavuttaa korkean sijoituksen hakutuloksissa, mikä lisää yrityksesi näkyvyyttä ja parantaa bränditietoisuutta.

Lisäksi Google Ads mahdollistaa kampanjoidesi jatkuvan optimoinnin reaaliaikaisen datan ja analytiikan avulla. Voit seurata kampanjasi suorituskykyä, mukauttaa budjettiasi ja tehdä hienosäätöjä kohderyhmällesi, jotta saat parhaan mahdollisen tuoton sijoituksellesi. Tämä dynaaminen lähestymistapa mainontaan ei ainoastaan lisää tehokkuutta vaan myös auttaa ymmärtämään asiakaskuntaasi paremmin, mikä on keskeistä pitkäaikaisen menestyksen saavuttamiseksi digitaalisessa ympäristössä.

Käyttämällä Google Adsia osana laajempaa digitaalista markkinointistrategiaasi voit siis paitsi saavuttaa välittömiä tuloksia myynnissä ja liidien hankinnassa, myös rakentaa vankkaa perustaa yrityksesi pitkäaikaiselle kasvulle ja menestykselle. Google Ads ei ole vain mainontatyökalu; se on strateginen investointi yrityksesi tulevaisuuteen.

Hakutermien ja Aikomuksen (eng. Intent) ymmärtäminen

Kuinka Google tulkitsee hakukyselyitä

Googlen kyky ymmärtää ja tulkita hakukyselyitä on sydämessään yksi sen suurimmista vahvuuksista. Tämä prosessi on paljon monimutkaisempi kuin pelkkien sanojen tunnistaminen; se sisältää syvällisen analyysin hakijan aikomuksesta eli siitä, mitä käyttäjä todella etsii. Google käyttää kehittyneitä algoritmeja ja tekoälyä (AI) ymmärtääkseen kontekstin ja kielen vivahteet, jotta se voi tarjota tarkkoja ja relevantteja tuloksia jokaiselle hakukyselylle.

Kun syötät hakutermin Googleen, algoritmi arvioi ensin hakusanojen perusmerkitystä, mutta se menee myös pidemmälle tutkiessaan synonyymejä, aihealueita ja muita kielen monimutkaisuuksia. Tämä mahdollistaa Googlen palauttavan tuloksia, jotka eivät ainoastaan vastaa suoraan hakutermiin vaan myös ymmärtävät sen taustalla olevan aikomuksen. Esimerkiksi, jos haet “parasta kahvilaa lähelläni”, Google tulkitsee, että etsit suosituksia, ei pelkästään listaa lähellä olevia kahviloita.

Tekoäly Google Adsissa: Syvempi ymmärrys hakujen merkityksissä

Google Ads hyödyntää Googlen tekoälyä ja koneoppimista tarjotakseen mainostajille mahdollisuuden ymmärtää paremmin ja tavoittaa potentiaaliset asiakkaat heidän aikomuksensa perusteella. Tekoäly Google Adsissa analysoi valtavia datamääriä hakukäyttäytymisestä, jotta se voi ennustaa, mitkä hakutermit ja -aiheet ovat merkityksellisimpiä kullekin mainoskampanjalle. Tämä ei ainoastaan paranna mainosten relevanssia ja tehoa vaan myös optimoi mainostajien budjetin käyttöä tuottamalla parempia tuloksia.

Tekoälyä hyödyntämällä Google Ads voi myös tunnistaa uusia trendejä ja hakukäyttäytymisen muutoksia reaaliajassa, mahdollistaen mainostajien reagoinnin nopeasti ja säilyttäen kilpailuedun. Lisäksi AI auttaa ymmärtämään monimutkaisia hakukäyttäytymisen malleja, kuten sesonkiluonteisuuden tai tietyille tuotteille ominaiset hakuaikomukset, mikä mahdollistaa kohdennetumpien ja tehokkaampien mainoskampanjoiden luomisen.

Google Ads ja sen tekoälyominaisuudet tarjoavat siis mainostajille ennennäkemättömän tavan yhdistää tuotteita ja palveluita etsivät kuluttajat heidän tarpeitaan vastaavien ratkaisujen kanssa. Tämän syvemmän ymmärryksen avulla yritykset voivat luoda yhteyksiä potentiaalisiin asiakkaisiin merkityksellisellä ja vaikuttavalla tavalla, mikä johtaa korkeampaan konversioasteeseen ja parantaa sijoitetun pääoman tuottoa.

Google Ads avainsanojen tehokas yhdistely

Avainsanatyyppien vertailu: Laaja, fraasi, ja tarkka kohdennus

Google Ads tarjoaa kolme pääasiallista avainsanatyyppiä, joiden avulla voit kohdentaa mainoksesi: laajan vastaavuuden, fraasivastaavuuden ja tarkan vastaavuuden. Kunkin avainsanatyypin ymmärtäminen ja niiden tehokas yhdistäminen voivat merkittävästi parantaa mainoskampanjoidesi tehokkuutta ja saavutettavuutta.

Laaja vastaavuus on oletusasetus Google Adsissa, ja se tarjoaa mainoksillesi laajimman mahdollisen näkyvyyden. Se mahdollistaa mainostesi näkymisen hakukyselyissä, jotka sisältävät missä tahansa järjestyksessä avainsanasi, synonyymit, samankaltaiset hakutermit ja muut relevantit vaihtoehdot. Laajan vastaavuuden käyttö voi tuoda paljon liikennettä, mutta se voi myös johtaa vähemmän kohdennettuihin klikkauksiin.

Fraasivastaavuus tarjoaa enemmän hallintaa verrattuna laajaan vastaavuuteen, rajoittaen mainoksesi näkymistä vain niihin hakukyselyihin, jotka sisältävät tarkan fraasisi tai ovat sen läheisiä muunnelmia. Tämä sisältää myös mahdolliset lisäsanat fraasin ennen tai jälkeen, mutta ei sanoja fraasin sisällä. Fraasivastaavuus tasapainottaa näkyvyyden ja kohdennuksen välillä.

Tarkka vastaavuus on kaikkein kohdennetuin vaihtoehto, joka rajoittaa mainoksesi näkymistä vain tarkalle avainsanalle tai sen hyvin läheisille varianteille. Tämä avainsanatyyppi tarjoaa suurimman hallinnan mainosbudjetistasi ja auttaa varmistamaan, että mainoksesi näytetään vain kaikkein relevantimmissa hakukyselyissä.

Laajan vastaavuuden hyödyntäminen

Laajan vastaavuuden avainsanatyyppi voi olla erittäin tehokas työkalu mainoskampanjoidesi tehostamiseen, erityisesti kun haluat maksimoida näkyvyytesi ja tavoittaa laajemman yleisön. Laajan vastaavuuden hyödyntäminen mahdollistaa uusien, odottamattomien kohderyhmien tavoittamisen, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamistasi tuotteista tai palveluista.

Laajan vastaavuuden avulla voit myös säästää aikaa avainsanaluetteloiden laajentamisessa, sillä Google hoitaa työn puolestasi tunnistaessaan uusia, relevantteja hakutermejä. Tämän seurauksena voit löytää uusia markkinamahdollisuuksia ja asiakassegmenttejä, joita et ehkä muuten olisi harkinnut.

Vaikka laajan vastaavuuden käyttö voi lisätä mainoksesi näkyvyyttä, on tärkeää seurata kampanjasi suorituskykyä ja säätää strategiaasi tarpeen mukaan. Negatiivisten avainsanojen käyttö voi auttaa rajaamaan ei-toivotut klikkaukset ja parantamaan kampanjoidesi kohdennusta. Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi yhdistä laajan vastaavuuden käyttö älykkääseen tarjousstrategiaan, kuten Smart Biddingiin, joka auttaa optimoimaan kampanjasi tuloksia reaaliaikaisesti.

Laajan vastaavuuden tehokas hyödyntäminen Google Adsissa voi siis avata oven uusiin mahdollisuuksiin, laajentaa kohderyhmääsi ja tehostaa mainoskampanjoidesi tuloksia.

Oikeiden asiakkaiden tavoittaminen avainsanoillasi

Avainsanojen tehokas valinta ja hallinta

Avainsanojen valinta ja hallinta ovat olennaisia osia onnistuneessa Google Ads -kampanjassa. Tehokkaat avainsanat ovat niitä, jotka kuvastavat yrityksesi tuotteita tai palveluita sekä vastaavat potentiaalisten asiakkaiden todennäköisiä hakukyselyjä. On tärkeää ymmärtää, että avainsanan valinnan tulisi perustua perusteelliseen tutkimukseen ja analyysiin, ei vain arvauksiin.

Aloita avainsanatutkimus käyttämällä työkaluja kuten Google Keyword Planner, joka antaa tietoa hakutermeistä, niiden hakumääristä ja kilpailutasosta. Tavoitteena on löytää tasapaino laajasti haettujen avainsanojen ja niiden välillä, jotka ovat riittävän spesifejä tuottamaan korkealaatuista liikennettä sivustollesi. Käytä myös pitkän hännän avainsanoja, jotka ovat yleensä tarkempia ja vähemmän kilpailtuja, mutta voivat yhdessä tuoda merkittävän määrän kohdennettua liikennettä.

Avainsanojen hallinnassa on tärkeää seurata niiden suorituskykyä ja tehdä tarvittavia muutoksia kampanjoidesi aikana. Analysoi säännöllisesti, mitkä avainsanat tuovat eniten konversioita ja säädä budjettiasi niiden mukaan. Älä pelkää karsia avainsanoja, jotka eivät tuota toivottuja tuloksia. Käytä negatiivisia avainsanoja välttääksesi ei-toivotut klikkaukset ja parantaaksesi mainosbudjettisi tehokkuutta.

Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja kohdentaminen

Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen on avain oikeiden asiakkaiden tavoittamiseen Google Ads -kampanjoillasi. Tämä tarkoittaa syvällistä tietämystä siitä, kuka asiakkaasi on, mitä hän etsii ja mikä saa hänet tekemään ostopäätöksen. Tämän ymmärryksen saavuttamiseksi on hyödynnettävä dataa asiakkaidesi online-käyttäytymisestä sekä markkinoiden trendeistä.

Segmentoi kohderyhmäsi demografisten tietojen, kiinnostuksen kohteiden ja käyttäytymisen perusteella. Google Ads tarjoaa monipuolisia kohdentamistyökaluja, jotka mahdollistavat mainosten näyttämisen tarkasti määritellyille kohderyhmille. Hyödynnä remarketing-listoja tavoittaaksesi käyttäjiä, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostusta tuotteitasi tai palveluitasi kohtaan, mikä voi merkittävästi lisätä konversioiden määrää.

Ymmärrä asiakkaiden matkaa ostoksen alusta loppuun ja optimoi mainoksesi vastaamaan heidän tarpeitaan eri vaiheissa. Käytä tietoa asiakaskäyttäytymisestä luodaksesi houkuttelevia mainostekstejä ja -tarjouksia, jotka puhuttelevat suoraan kohderyhmääsi. Muista, että onnistunut kohdentaminen Google Adsissa ei ole pelkästään oikeiden ihmisten tavoittamista, vaan myös oikean viestin välittämistä oikealla hetkellä.

Kun yhdistät avainsanojen tehokkaan valinnan ja hallinnan syvälliseen ymmärrykseen asiakaskäyttäytymisestä, voit luoda Google Ads -kampanjoita, jotka eivät ainoastaan tavoita oikeita asiakkaita vaan myös tuottavat tuloksia. Se vaatii jatkuvaa analyysiä, testausta ja optimointia, mutta ponnistelut voivat johtaa merkittävään ROI:n kasvuun ja vahvistaa yrityksesi asemaa digitaalisilla markkinoilla.

Lisää kyselyitä, joilla on suorituskykyä

Laajan vastaavuuden edut yrityksellesi

Laaja vastaavuus Google Adsissa on tehokas työkalu, joka voi auttaa yritystäsi saavuttamaan enemmän potentiaalisia asiakkaita ja parantamaan mainoskampanjoidesi suorituskykyä. Tämän avainsanatyypin etuna on, että se antaa mainoksillesi mahdollisuuden näkyä laajemmalle joukolle hakukyselyitä, jotka liittyvät avainsanoihisi, jopa sellaisia, jotka eivät ole suoraan avainsanalistallasi. Tämä tarkoittaa, että voit tavoittaa käyttäjiä, jotka etsivät tuotteitasi tai palveluitasi käyttäen erilaisia termiyhdistelmiä, synonyymejä tai jopa kieliopillisesti erilaisia ilmauksia.

Laajan vastaavuuden käyttäminen auttaa myös tunnistamaan uusia, relevantteja hakutermejä, joita et ehkä itse olisi harkinnut. Se avaa ovet uusille markkinoille ja kohderyhmille, jotka ovat jo aktiivisesti etsimässä ratkaisuja, joita yrityksesi tarjoaa. Lisäksi, koska Google Ads jatkuvasti oppii ja parantaa algoritmejaan, laaja vastaavuus muuttuu entistä tarkemmaksi ajan myötä, mikä parantaa mainostesi relevanssia ja tehostaa mainosbudjettisi käyttöä.

Toisaalta, laajan vastaavuuden käyttöön liittyy myös haasteita, kuten mahdollisuus saada liikennettä vähemmän relevanteista hakukyselyistä, mikä voi johtaa alempaan konversioasteeseen. Siksi on tärkeää seurata kampanjoidesi suorituskykyä tarkasti ja käyttää negatiivisia avainsanoja rajoittamaan ei-toivottuja hakutermejä.

Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen Google Adsissa

Google Ads tarjoaa yrityksille jatkuvasti uusia mahdollisuuksia laajentaa niiden tavoittamaa yleisöä ja optimoida mainoskampanjoiden suorituskykyä. Innovatiiviset työkalut ja ominaisuudet, kuten älykäs tarjous, dynaamiset hakuilmoitukset ja kohdennetut mainoslaajennukset, mahdollistavat entistä tarkemman kohdentamisen ja paremman käyttäjäkokemuksen.

Hyödyntämällä Google Ads -alustan tarjoamia uusia ominaisuuksia voit säilyttää kilpailuedun ja varmistaa, että yrityksesi pysyy digitaalisen markkinoinnin kehityksen kärjessä. Älykäs tarjous käyttää koneoppimista optimoimaan tarjouksesi reaaliajassa, mikä voi merkittävästi parantaa kampanjoidesi tehokkuutta. Dynaamiset hakuilmoitukset puolestaan luovat automaattisesti mainostekstit verkkosivustosi sisällön perusteella, mikä auttaa tavoittamaan asiakkaita, jotka etsivät juuri sitä, mitä tarjoat.

Lisäksi Google Ads -alustan jatkuva kehitys ja uusien ominaisuuksien julkaisu tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia kokeilla innovatiivisia mainontastrategioita. Esimerkiksi kokeilemalla erilaisia mainosmuotoja, kuten video- tai ostosmainoksia, voit löytää uusia tapoja houkutella ja sitouttaa potentiaalisia asiakkaita.

Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen Google Adsissa edellyttää kuitenkin jatkuvaa oppimista ja sopeutumista. Seuraten alustan päivityksiä, analysoimalla kampanjoidesi suorituskykyä ja kokeilemalla rohkeasti uusia strategioita voit maksimoida mainoskampanjoidesi potentiaalin ja kasvattaa yrityksesi menestystä digitaalisessa maailmassa.

Käyttäjäkohtaisen tarjouksen asettelun merkitys

Smart Bidding ja sen edut

Smart Bidding on Google Adsissa käytettävä automatisoitu tarjousstrategia, joka hyödyntää koneoppimista optimoimaan konversioiden määrää tai niiden arvoa kampanjakohtaisesti. Tekoäly pohjautuva algoritmi analysoi suuren määrän dataa reaaliajassa, mukaan lukien laitteen tyyppi, käyttöjärjestelmä, sijainti, päivä, aika, ja selailuhistoria, jotta se voi määrittää optimaalisen tarjouksen kullekin yksittäiselle näyttökerralle. Tämä mahdollistaa mainostajille tehokkaamman budjetin käytön ja parempien tulosten saavuttamisen vähemmällä vaivalla.

Smart Biddingin edut ovat selkeät:

 1. Ajan säästö: Automaattinen tarjousstrategia vähentää manuaalisen työn tarvetta ja säästää näin aikaa.
 2. Parempi suorituskyky: Koneoppimisen ansiosta järjestelmä oppii tehokkaasti, mikä johtaa korkeampiin konversioihin ja parempaan ROI:hin (Return on Investment).
 3. Yksilöllinen kohdentaminen: Tekoäly osaa arvioida kunkin käyttäjän todennäköisyyden suorittaa toivottu toiminto ja säätää tarjouksia sen mukaan.
 4. Joustavuus ja hallittavuus: Vaikka Smart Bidding on automatisoitu, mainostajat voivat asettaa erilaisia tavoitteita ja kontrolloida näin strategiansa suuntaa.

Miten Smart Bidding toimii yhdessä laajan vastaavuuden hakusanojen kanssa

Laajan vastaavuuden hakusanojen yhdistäminen Smart Biddingiin on tehokas tapa hyödyntää molempien työkalujen parhaat puolet. Laaja vastaavuus mahdollistaa mainosten näkymisen laajalle joukolle relevantteja hakukyselyitä, kun taas Smart Bidding optimoi jokaisen mainosnäyttökerran tarjouksen parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

Tämä yhdistelmä tarjoaa useita etuja:

 • Laajempi kattavuus: Laajan vastaavuuden avulla voit tavoittaa enemmän potentiaalisia asiakkaita, joita et välttämättä olisi tavoittanut tarkemmilla vastaavuustyypeillä.
 • Parempi konversio-optimoitu budjetin käyttö: Smart Bidding huolehtii siitä, että budjettiasi käytetään tehokkaasti niillä alueilla, joissa on suurin mahdollisuus konversioihin.
 • Dynaaminen reagointi markkinamuutoksiin: Kun uusia hakutrendejä ilmaantuu, laaja vastaavuus auttaa mainoksiasi näkymään näissä uusissa kyselyissä. Smart Bidding puolestaan varmistaa, että tarjoukset ovat kohdallaan uusien tilaisuuksien hyödyntämiseksi.
 • Käyttäjäkohtainen lähestymistapa: Yhdistämällä laajan vastaavuuden kattavuuden Smart Biddingin yksilölliseen tarjousstrategiaan, mainoksesi pystyvät tavoittamaan laajan joukon käyttäjiä heille sopivimmalla tavalla, mikä parantaa mainosten relevanssia ja tehostaa konversioita.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Smart Biddingin ja laajan vastaavuuden yhdistäminen on strategia, joka hyödyntää tekoälyn voimaa maksimoidakseen mainoskampanjoidesi tehokkuuden Google Adsissa. Tämä lähestymistapa antaa yrityksellesi mahdollisuuden pysyä kilpailun edellä dynaamisessa digitaalisessa maisemassa, parantaa näkyvyyttä potentiaalisille asiakkaille ja optimoida mainosbudjetin käyttöä parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

Miksi Smart Bidding on kriittinen laajan vastaavuuden hakusanojen kanssa

Laajan vastaavuuden ja Smart Biddingin synergia

Smart Biddingin kriittisyys laajan vastaavuuden hakusanojen yhteydessä juontaa juurensa sen kyvystä optimoida mainoskampanjoita reaaliaikaisesti, hyödyntäen tekoälyn ja koneoppimisen tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä synerginen yhteistyö tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tavoittaa laajempi, mutta samalla tarkemmin kohdennettu yleisö, parantaen mainosten tehokkuutta ja konversioita.

Laaja vastaavuus mahdollistaa mainosten näkymisen monenlaisille hakukyselyille, jotka liittyvät avainsanasi, jopa niille, jotka eivät ole suoraan listallasi. Tämä avaa oven uusille markkinoille ja asiakassegmenteille. Toisaalta, tämä voi johtaa siihen, että osa liikenteestä ei ole niin kohdennettua, mikä heikentää konversioasteita ja tehokkuutta. Tässä Smart Bidding astuu peliin, säätäen tarjouksia automaattisesti sen mukaan, kuinka todennäköistä on, että tietty hakukysely johtaa konversioon. Näin varmistetaan, että mainosbudjettia käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

Smart Bidding analysoi myös suuria määriä historiallista dataa ja ottaa huomioon erilaiset signaalit kuten laitetyypin, sijainnin ja kellonajan. Tämän ansiosta se voi mukauttaa tarjouksia eri tilanteisiin sopiviksi, varmistaen että mainoksesi tavoittavat oikeat ihmiset oikeaan aikaan, parantaen näin ROI:ta.

Case Study: FishingBookerin menestystarina Smart Biddingin avulla

Vuonna 2013 perustettu FishingBooker pyrki tarjoamaan järjestelmän, jonka kautta kalastusretket voidaan varata samaan tapaan kuin majoitus ja muut palvelut. Viiden vuoden kuluttua yritys listasi yli 5 000 kalastusretkeä, tarjoten räätälöityjä matkoja kaikenlaisille kalastajille. Kasvavan inventaarion ja yhä monimutkaisemman kampanjarakenteen myötä FishingBooker halusi tehostaa toimintaansa siirtymällä manuaalisesta CPC:stä (Cost Per Click) Smart Biddingiin samalla, kun se suoritti useita testejä strategiansa optimoimiseksi.

FishingBookerista lyhyesti

 • OTA (Online Travel Agency), joka erikoistuu kalastusmatkoihin ja -retkiin
 • Perustettu vuonna 2013
 • Pääkonttori Belgradissa

Tavoitteet

 • Vähentää monimutkaisten kampanjoiden hallintaan kuluvaa aikaa kasvavan inventaarion myötä
 • Lisätä mainoskulujen tuottoa (ROAS)

Lähestymistapa

 • Suoritettiin 10 erillistä testiä
 • Käyttöön otettiin ROAS-pohjainen automatisoitu tarjousstrategia

Tulokset

 • Täysin automatisoitu kampanjarakenne
 • 49 %:n kasvu ROAS:ssa
 • 65 %:n kasvu voitossa valituissa kampanjoissa
 • 57 % enemmän konversioita ja 44 %:n kasvu konversioasteessa

Google Ads oli aina ollut FishingBookerin ensisijainen markkinointikanava asiakashankinnassa. Kuitenkin inventaarion laajentuessa tilinhallinta muuttui yhä monimutkaisemmaksi. FishingBookerin alkuperäinen strategia vaati manuaalista lähestymistapaa markkinointiviestien toimittamiseen riippuen eri avainsanoista, asiakkaan sijainnista ja käyttämästä laitteesta.

Manuaalisen optimoinnin käyttöön kuluvan ajan vähentämiseksi FishingBooker päätti testata siirtymisen manuaalisesta CPC:stä Smart Biddingiin. He päättelivät, että kalastuskauden huippukausi olisi optimaalinen hetki testien suorittamiselle, sillä asiakkaiden lisääntynyt määrä tarjoaisi tarkimman ja yksityiskohtaisimman kuvan.

Smart Biddingin käyttöönoton myötä FishingBooker näki huomattavia tuloksia. Jokainen Smart Biddingin avulla suoritettu testi ylitti vastaavat manuaalisen CPC:n avulla toteutetut kampanjat. Smart Bidding ei ainoastaan vähentänyt kampanjoiden hallintaan tarvittavaa aikaa, vaan se myös kasvatti ROAS:ia 49 % ja tuotti 65 % lisäystä voittoihin. Lisäksi FishingBooker havaitsi 57 %:n kasvun konversioissa ja konversioasteen nousun 44 %:iin. FishingBooker aikoo nyt käyttää Smart Biddingiä valtaosassa Google Ads -kampanjoitaan.

“Smart Bidding ylitti odotuksemme. Voimme luottaa siihen, että se vähentää manuaaliseen optimointiin kuluvaa aikaa, ja voimme myös odottaa sen tuottavan parempia tuloksia sekä ROAS:n että volyymin suhteen,” kertoo Peter Mitrovic, FishingBookerin maksullisen markkinoinnin päällikkö.

Miten luodaan mahdollisimman relevantti mainos

Vinkkejä tehokkaan mainoksen luomiseen

Luodaksesi tehokkaan ja huomion herättävän mainoksen Google Ads -palvelussa, keskity selkeään viestintään, kohdennukseen ja luovuuteen. Tässä joitakin käytännön vinkkejä, jotka auttavat sinua erottumaan kilpailijoista ja saavuttamaan tavoitteet:

 1. Kohdenna oikea yleisö: Ennen kuin aloitat mainoksen luomisen, varmista, että tunnet kohderyhmäsi. Käytä demografisia tietoja, kiinnostuksen kohteita ja käyttäjien aiempaa käyttäytymistä mainoksen kohdentamiseen mahdollisimman tarkasti.
 2. Hyödynnä avainsanoja otsikoissa ja kuvausteksteissä: Sisällytä avainsanasi mainoksen otsikoihin ja kuvausteksteihin. Tämä lisää mainoksesi relevanssia sekä hakukoneen että käyttäjän näkökulmasta ja parantaa sen sijoitusta hakutuloksissa.
 3. Tee erottuva arvolupaus: Kerro selkeästi, mikä tekee tuotteestasi tai palvelustasi ainutlaatuisen. Miksi asiakkaan tulisi valita sinut kilpailijoidesi sijaan? Ole suora ja ytimekäs.
 4. Käytä kehotteita (CTA): Kannusta toimintaan selkeällä ja houkuttelevalla toimintakehotteella, kuten “Osta nyt”, “Varaa heti” tai “Lue lisää”. CTA:n tulisi ohjata käyttäjiä seuraavaan toimenpiteeseen konversiopolulla.
 5. Optimoi mobiilikäyttäjille: Yhä useammat ihmiset käyttävät mobiililaitteita verkossa surfailuun ja ostosten tekoon. Varmista, että mainoksesi ja sivustosi ovat mobiiliystävällisiä, jotta tarjoat parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen.
 6. Testaa erilaisia mainosversioita: Älä tyydy vain yhteen mainosversioon. Luo useita variantteja otsikoista, kuvausteksteistä ja kuvista, ja käytä A/B-testausta selvittääksesi, mikä yhdistelmä toimii parhaiten.

Mainoksen relevanssin merkitys

Mainoksen relevanssi on keskeinen tekijä sen menestyksessä. Relevanssi tarkoittaa, kuinka hyvin mainoksesi vastaa käyttäjän hakukyselyä ja täyttää hänen tarpeensa. Korkeasti relevanteilla mainoksilla on useita etuja:

 • Parempi klikkausprosentti (CTR): Relevanteilla mainoksilla on suurempi todennäköisyys houkutella klikkauksia, sillä ne vastaavat paremmin käyttäjän hakua ja kiinnostuksen kohteita.
 • Korkeampi konversioaste: Kun mainoksesi vastaa käyttäjän tarpeita, todennäköisyys sille, että he suorittavat toivomasi toimenpiteen, kasvaa.
 • Parempi mainoksen sijoitus: Google palkitsee relevanteilla mainoksilla korkeammalla sijoituksella hakutuloksissa ja alhaisemmilla klikkauskustannuksilla. Tämä johtuu osittain siitä, että Google käyttää mainoksen laatupistettä, joka huomioi mainoksen relevanssin, määrittäessään mainoksen sijoitusta ja hintaa.

Mainoksen relevanssin parantaminen ei ole vain yhden kerran tehtävä, vaan jatkuvaa optimointia ja mukautumista käyttäjien muuttuviin tarpeisiin. Seuraa kampanjasi suorituskykyä säännöllisesti ja tee tarvittavia muutoksia varmistaaksesi, että mainoksesi pysyvät ajan tasalla ja relevanteina kohdeyleisöllesi.

Miksi avainsanojen teemoitus on tärkeää mainoksen relevanssille

Avainsanojen organisointi eri teemoihin

Avainsanojen teemoitus ja niiden organisointi eri teemoihin Google Ads -kampanjoissa on olennaisen tärkeää mainoksen relevanssin kannalta. Kun avainsanat ryhmitellään huolellisesti teemoittain, mainosten kohdentaminen tulee tarkemmaksi ja mainoksen sisältö resonoi paremmin kohderyhmän tarpeiden ja etsimien tietojen kanssa. Tämä ei ainoastaan paranna käyttäjäkokemusta vaan myös nostaa mainoksen laatupistettä, mikä voi johtaa parempaan sijoitukseen ja alhaisempiin klikkauskustannuksiin.

Teemoittain organisointi auttaa myös mainostajaa ymmärtämään paremmin kohderyhmänsä käyttäytymistä ja mieltymyksiä. Kun avainsanat jaetaan selkeisiin ryhmiin, on helpompi havaita, mitkä teemat ja tuotteet kiinnostavat potentiaalisia asiakkaita eniten. Tämä tieto on kullanarvoinen mainoskampanjoiden jatkuvalle optimoinnille ja tuotekehitykselle.

Tehokas teemoitus mahdollistaa myös paremman mainosbudjetin hallinnan. Kun tiedät, mitkä teemat tuottavat parhaat tulokset, voit kohdentaa budjettisi niihin kampanjoihin, jotka tuovat eniten konversioita. Tämä strateginen lähestymistapa varmistaa, että markkinointi-investoinnit tuottavat mahdollisimman hyvän tuoton.

Responsiivisen hakuilmoituksen hyödyt laajan vastaavuuden kanssa

Responsiiviset hakuilmoitukset ovat Google Ads -työkalu, joka soveltuu erinomaisesti yhteen laajan vastaavuuden hakusanojen kanssa. Responsiiviset hakuilmoitukset mahdollistavat useiden otsikoiden ja kuvaustekstien yhdistelmän luomisen, joista Google Ads valitsee automaattisesti parhaiten suoriutuvat vaihtoehdot kullekin hakijalle. Tämä dynaaminen lähestymistapa tarkoittaa, että mainoksesi ovat joustavia ja mukautuvat eri hakukyselyihin, mikä tehostaa mainosten relevanssia ja tehokkuutta.

Kun responsiiviset hakuilmoitukset yhdistetään laajan vastaavuuden hakusanoihin, saat käyttöösi voimakkaan yhdistelmän, joka maksimoi näkyvyytesi ja tavoittavuutesi Google-haussa. Tämä yhdistelmä tarjoaa parhaan mahdollisuuden tavoittaa laaja joukko potentiaalisia asiakkaita, jotka etsivät tuotteitasi tai palveluitasi käyttäen erilaisia hakutermejä.

Responsiivisten hakuilmoitusten hyödyntäminen mahdollistaa myös paremman testauksen ja optimoinnin. Kun Google testaa erilaisia otsikko- ja kuvauskombinaatioita, saat arvokasta tietoa siitä, mikä sisältö resonoi parhaiten yleisösi kanssa. Tämän datan avulla voit jatkuvasti parantaa mainostesi suorituskykyä ja saavuttaa parempia tuloksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että avainsanojen teemoitus ja responsiiviset hakuilmoitukset ovat keskeisiä tekijöitä mainosten relevanssin ja tehokkuuden kannalta. Kun näitä työkaluja käytetään yhdessä laajan vastaavuuden kanssa, ne tarjoavat mainostajille joustavan ja tehokkaan tavan saavuttaa ja sitouttaa potentiaalisia asiakkaita digitaalisessa ympäristössä.

Tärkeimmät opit kiteytettynä Google Adsista

Mitä olemme oppineet

Google Ads on voimakas työkalu, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saavuttaa ja ylittää digitaalisen markkinoinnin tavoitteensa. Tämän matkan aikana olemme käyneet läpi useita avainkonsepteja, jotka ovat elintärkeitä mainonnan menestykselle Google Ads -alustalla. Olemme oppineet avainsanojen merkityksestä ja niiden teemoittamisen tärkeydestä, mikä auttaa luomaan tarkemmin kohdennettuja ja tehokkaampia mainoskampanjoita. Lisäksi olemme ymmärtäneet, miten Smart Bidding ja laajan vastaavuuden hakusanojen yhdistelmä voi maksimoida näkyvyyttä ja parantaa mainosbudjetin käyttöä.

Relevanssi on toistunut teema oppimassamme; se ei ainoastaan paranna käyttäjäkokemusta, vaan myös tehostaa mainosten suorituskykyä ja sijoittumista. Olemme myös nähneet, kuinka responsiiviset hakuilmoitukset voivat tarjota dynaamisen ja joustavan lähestymistavan mainontaan, joka vastaa erilaisiin käyttäjäkyselyihin.

Kuinka hyödyntää Google Adsia strategisesti

Strategisen lähestymistavan omaksuminen Google Ads -mainontaan voi merkitä eroa hyvien ja loistavien tulosten välillä. Tässä muutamia vinkkejä, kuinka voit hyödyntää Google Adsia strategisesti:

 1. Määrittele selkeät tavoitteet: Ennen kampanjan aloittamista, määrittele mitä haluat saavuttaa. Haluatko lisätä verkkosivustosi liikennettä, kasvattaa konversioita vai parantaa bränditietoisuutta? Tavoitteesi ohjaavat kampanjasi suunnittelua ja toteutusta.
 2. Tutki ja segmentoi kohderyhmäsi: Ymmärrä kenelle mainostat. Mitkä ovat heidän tarpeensa, toiveensa ja käyttäytymisensä? Hyödynnä Google Adsin kohdennusvaihtoehtoja tavoittaaksesi oikeat ihmiset oikeaan aikaan.
 3. Hyödynnä dataa ja analytiikkaa: Käytä Google Adsin tarjoamaa dataa ja analytiikkaa optimoidaksesi kampanjoitasi jatkuvasti. Testaa erilaisia mainosmuotoja, avainsanoja ja tarjousstrategioita löytääksesi mikä toimii parhaiten.
 4. Keskity käyttäjäkokemukseen: Varmista, että mainoksesi ja laskeutumissivusi ovat korkealaatuisia ja tarjoavat arvoa käyttäjille. Nopea latausaika, selkeä navigointi ja kutsuva toimintakehotus ovat avainasemassa.
 5. Ole joustava ja mukautuva: Digitaalisen markkinoinnin maisema muuttuu jatkuvasti, joten ole valmis mukautumaan uusiin trendeihin ja muutoksiin. Pysy ajan tasalla Google Ads -alustan päivityksistä ja parhaista käytännöistä.

Hyödyntämällä Google Adsia strategisesti ja keskittymällä jatkuvasti oppimiseen ja parantamiseen, voit maksimoida mainosinvestointiesi tuoton ja saavuttaa merkittäviä tuloksia digitaalisessa markkinoinnissa.

“Tiesitkö nämä” Google Adsista?

Mielenkiintoisia faktoja Google Adsista

Google Ads, entiseltä nimeltään Google AdWords, lanseerattiin lokakuussa 2000, mikä tekee siitä yhden vanhimmista ja suosituimmista digitaalisen mainonnan alustoista maailmassa. Tässä muutamia mielenkiintoisia faktoja:

 1. Ensimmäinen Google Ads -mainos: Ensimmäiset Google Ads -mainokset olivat tekstipohjaisia ja ilmestyivät Googlen hakutulosten oikealla puolella. Nykyään mainokset voivat ilmestyä monissa eri muodoissa ja paikoissa, kuten hakutulosten ylä- ja alapuolella sekä Googlen kumppanisivustoilla.
 2. Kilpailu ja klikkauskustannukset: Jotkin avainsanat Google Adsissa voivat olla erittäin kilpailtuja, mikä nostaa klikkauskustannuksia. Esimerkiksi lakipalveluihin ja vakuutuksiin liittyvät avainsanat ovat tunnetusti kalliita.
 3. Laatu ja relevanssi ratkaisevat: Google ei perusta mainoksen sijoitusta pelkästään tarjottuun hintaan, vaan ottaa huomioon myös mainoksen ja laskeutumissivun laadun sekä relevanssin hakukyselyyn nähden.

Vinkkejä Google Ads -kampanjoiden optimointiin

 1. Käytä avainsanatyökaluja: Hyödynnä Google Keyword Planneria ja muita avainsanatyökaluja löytääksesi relevantteja ja tehokkaita avainsanoja kampanjoillesi.
 2. Segmentoi kampanjasi: Luo erillisiä kampanjoita eri tuoteryhmille tai palveluille. Tämä helpottaa budjetin hallintaa ja parantaa mainosten kohdennusta.
 3. Testaa A/B-testauksella: Käytä A/B-testausta eri mainosten, laskeutumissivujen ja avainsanojen tehokkuuden vertailuun. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, mikä toimii parhaiten kohderyhmällesi.
 4. Optimoi laskeutumissivusi: Varmista, että laskeutumissivusi on selkeä, nopeasti latautuva ja helppokäyttöinen. Hyvin suunniteltu laskeutumissivu parantaa konversioastetta.
 5. Seuraa ja analysoi tuloksia: Seuraa kampanjoidesi suorituskykyä Google Ads -raportoinnin ja Google Analyticsin avulla. Analysoi dataa säännöllisesti ja tee tarvittavat muutokset strategiaasi.

Sanasto

Keskeiset termit ja niiden selitykset Google Ads -kontekstissa

 • Avainsana (Keyword): Termi tai lause, jota käytetään mainosten kohdentamiseen Googlen hakukoneessa.
 • CPA (Cost Per Acquisition): Hankinnan hinta. Mittaa, kuinka paljon maksat keskimäärin yhdestä konversiosta.
 • CTR (Click-Through Rate): Klikkaussuhde. Kertoo, kuinka suuri prosenttiosuus mainoksesi nähneistä on klikannut sitä. Se lasketaan jakamalla klikkausten määrä näyttökertojen määrällä.
 • Klikkauskustannus (CPC, Cost Per Click): Hinta, jonka maksat jokaisesta mainoksesi klikkauksesta.
 • Konversio (Conversion): Toimenpide, jonka käyttäjä suorittaa mainoksesi johdosta, esim. oston tai yhteydenoton muodossa.
 • Laatuindeksi: Arvio, joka perustuu mainoksesi ja avainsanojesi relevanssiin, odotettuun klikkausprosenttiin ja laskeutumissivun kokemukseen. Korkeampi laatuindeksi voi johtaa alhaisempiin hintoihin ja parempaan mainoksen sijoitteluun.
 • Laatupiste (Quality Score): Arvio, joka perustuu mainoksesi ja avainsanojesi relevanssiin sekä laskeutumissivusi laatuun.
 • Tarjousstrategia (Bid Strategy): Menetelmä, jolla määrität, kuinka paljon olet valmis maksamaan klikkauksista tai muista toiminnoista mainoksissasi.
 • Smart Bidding: Automaattinen tarjousstrategia, joka käyttää koneoppimista optimoimaan konversiot tai konversion arvon mukaan.
 • Negatiivinen avainsana (Negative Keyword): Termi, jota et halua mainoksesi näkyvän yhteydessä, jotta vältät ei-toivotun liikenteen.
 • Responsiivinen hakuilmoitus (Responsive Search Ad): Mainostyyppi, joka mahdollistaa useiden otsikoiden ja kuvausten yhdistämisen. Google testaa automaattisesti eri yhdistelmiä löytääkseen tehokkaimmat vaihtoehdot.
 • ROAS (Return On Ad Spend): Mainonnasta saatava tuotto. Kertoo, kuinka paljon tuloa saat jokaisesta mainoksiin käytetystä eurosta.
 • Smart Bidding: Googlen tarjoama automatisoitu tarjousstrategia, joka käyttää koneoppimista optimoimaan konversioiden määrää tai arvoa kampanjoissasi.

Hyödyntämällä näitä vinkkejä ja termien selityksiä voit parantaa Google Ads -kampanjoidesi tehokkuutta ja saavuttaa parempia tuloksia digitaalisen mainonnan alalla.

Vinkkejä Google Ads -kampanjoiden optimointiin

Google Ads on yksi tehokkaimmista työkaluista digitaalisen markkinoinnin alueella, tarjoten yrityksille mahdollisuuden tavoittaa potentiaalisia asiakkaita juuri oikealla hetkellä. Jotta voit maksimoida Google Ads -kampanjoidesi tehokkuuden, on tärkeää ymmärtää ja hyödyntää parhaita käytäntöjä. Tässä syvällisiä vinkkejä, jotka auttavat sinua optimoimaan Google Ads -kampanjasi.

Käytä avainsanatyökaluja

Avainsanatyökalut, kuten Google Keyword Planner, ovat korvaamattomia resursseja kun etsit tehokkaita avainsanoja kampanjoihisi. Näiden työkalujen avulla voit tunnistaa avainsanat, joilla on korkea hakuvolyymi, mutta kohtalainen tai matala kilpailuaste. Tämän tiedon avulla voit kohdistaa mainoksesi tehokkaammin ja välttää kalliita kilpailtuja avainsanoja, jotka voivat nopeasti kuluttaa budjettisi.

Segmentoi kampanjasi

Luomalla erillisiä kampanjoita eri tuoteryhmille tai palveluille, voit parantaa mainosten relevanssia ja tehostaa budjetin käyttöä. Tämä mahdollistaa myös tarkemman suorituskyvyn seurannan ja optimoinnin, sillä voit vertailla eri segmenttien suoriutumista toisiinsa ja tehdä päätöksiä perustuen tarkkaan dataan.

Testaa A/B-testauksella

A/B-testaus on kriittinen prosessi kampanjoiden optimoinnissa. Testaamalla eri mainosversioita, laskeutumissivuja tai avainsanoja voit selvittää, mikä elementti toimii parhaiten kohderyhmällesi. Tämä ei ainoastaan paranna kampanjoidesi suorituskykyä, vaan myös tarjoaa arvokkaita oivalluksia asiakkaidesi mieltymyksistä.

Optimoi laskeutumissivusi

Laskeutumissivusi on ensimmäinen asia, jonka potentiaalinen asiakas näkee klikattuaan mainostasi. Varmista, että sivusi on selkeä, visuaalisesti houkutteleva ja nopeasti latautuva. Sisällytä selkeä toimintakehotus (CTA) ja varmista, että sivusi on mobiiliystävällinen. Optimoidut laskeutumissivut voivat merkittävästi parantaa konversioasteitasi.

Seuraa ja analysoi tuloksia

Kampanjoidesi jatkuva seuranta ja analysointi on elintärkeää niiden jatkuvan parantamisen kannalta. Hyödynnä Google Ads -raportointia ja Google Analyticsia seurataksesi kampanjoidesi suorituskykyä eri metriikoilla. Käytä saatua tietoa informoidaksesi päätöksentekoa ja tehdäksesi tarvittavat säädöt kampanjoidesi optimoimiseksi.

Hyödynnä älykkäitä tarjousstrategioita

Google Ads tarjoaa useita älykkäitä tarjousstrategioita, kuten konversioiden maksimointi ja tavoite-CPA, jotka hyödyntävät koneoppimista tarjousten optimoimiseksi reaaliajassa. Näiden strategioiden avulla voit parantaa kampanjoidesi tehokkuutta ja saavuttaa parempia tuloksia ilman jatkuvaa manuaalista säätämistä.

Käytä negatiivisia avainsanoja

Negatiivisten avainsanojen käyttäminen on tehokas tapa karsia ei-toivottu liikenne ja parantaa kampanjoidesi relevanssia. Lisäämällä negatiivisia avainsanoja voit estää mainoksesi näkymisen tiettyihin hakutermeihin liittyvissä hauissa, mikä auttaa keskittämään budjettisi korkealaatuisempaan liikenteeseen.

Google Ads -kampanjoiden optimointi on jatkuva prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua, testausta ja säätämistä. Näiden vinkkien avulla voit parantaa kampanjoidesi suorituskykyä, saavuttaa parempia tuloksia ja maksimoida digitaalisen markkinointisi ROI:n.

Usein Kysytyt Kysymykset

Miten voin alentaa CPC-hintaani Google Adsissa? Alentaaksesi CPC-hintaasi, keskity parantamaan mainostesi ja avainsanojesi laatua. Hyödynnä negatiivisia avainsanoja estämään ei-toivotut klikkaukset ja kohdenna mainoksesi tarkemmin. Paranna myös laskeutumissivujesi laatua ja relevanssia.

Mikä on hyvä CTR Google Ads -kampanjoille? Hyvä CTR vaihtelee toimialoittain ja kampanjan tyypin mukaan. Yleisesti ottaen prosenttiluku, joka on korkeampi kuin toimialasi keskiarvo, voidaan pitää hyvänä. Google Ads -tilisi suorituskykyraportista voit nähdä, miten kampanjasi suoriutuvat verrattuna toimialasi keskiarvoon.

Miten mittaan ROAS:ia Google Adsissa? Mittaat ROAS:ia jakamalla mainonnasta saatavat tulot mainontaan käytetyllä budjetilla. Google Ads tarjoaa raportointityökaluja, jotka auttavat seuraamaan mainosmenojasi ja kampanjoidesi tuottamia tuloja, jolloin voit laskea ROAS:isi suoraan alustalla.

Kuinka usein minun pitäisi tarkistaa Google Ads -kampanjoideni suorituskykyä? Suorituskyvyn säännöllinen tarkastelu on tärkeää optimoinnin ja tehokkuuden kannalta. Monet asiantuntijat suosittelevat viikoittaista tarkastelua pienille ja keskisuurille kampanjoille ja päivittäistä seurantaa suuremmille, intensiivisemmille kampanjoille.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa olemme käsitelleet laajasti Google Ads -mainonnan eri aspekteja, alkaen avainsanojen valinnasta ja optimoinnista, mainosten relevanssin tärkeydestä, Smart Biddingin hyödyntämiseen ja tehokkaisiin strategioihin kampanjoiden parantamiseksi. Olemme myös pureutuneet syvällisesti siihen, miten Google Ads voi auttaa yrityksiä kasvamaan digitaalisessa maisemassa, tavoittamaan oikeat asiakkaat ja maksimoimaan sijoitetun pääoman tuoton.

Google Ads on monipuolinen ja dynaaminen alusta, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden näkyä siellä, missä potentiaaliset asiakkaat viettävät aikaansa: verkossa. Sen tehokas hyödyntäminen vaatii ymmärrystä alustan toiminnasta, kärsivällisyyttä optimointiprosessiin ja valmiutta mukautua jatkuvasti muuttuvaan digitaalisen markkinoinnin ympäristöön.

Voinko auttaa Google Adsin kanssa?

Kyllä, olen täällä auttaakseni sinua Google Ads -mainonnan maailmassa. Olipa kyseessä kampanjan suunnittelu, avainsanojen valinta, mainosten optimointi tai Smart Bidding -strategioiden hyödyntäminen, voit luottaa asiantuntemukseeni. Käytännönläheiset ohjeet ja suositukset ovat suunnattu auttamaan sinua hyödyntämään Google Ads -alustaa mahdollisimman tehokkaasti, tavoittamaan liiketoimintatavoitteesi ja kasvattamaan yrityksesi näkyvyyttä digitaalisessa maailmassa.

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua kampanjoidesi parantamisessa, älä epäröi ottaa yhteyttä. Olipa kyseessä sitten strategian hiominen tai tekniset kysymykset, olen valmis tukemaan sinua matkallasi kohti Google Ads -menestystä.

TagitGoogle adsGoogle HakusanatGoogle MainontaHakusanamainonta


Artikkelit.

Cover Image for Tekoäly tuo uudistuksia myös Google Ads mainosalustalle

Tekoäly tuo uudistuksia myös Google Ads mainosalustalle

Uusimmassa Google Marketing Live-videossa käsitellään tekoälyn tuomia mullistuksia mainonnan alalla. Tekoäly tehostaa koko mainosprosessia aina luovan materiaalin kehittämisestä kampanjoiden mittaamiseen asti. Videossa esitellään uusia ominaisuuksia, ja ne osuvat lähestulkoon jokaiseen kampanjatyökaluun, kuten Google-haku, Shopping-mainokset ja Performance Max -kampanjat. Videon keskeiset kohdat: Lähde: YouTube Video: The New Era of AI in Advertising

Ilari Schmidt
Ilari Schmidt
Cover Image for Google ilmoitti neljästä suuresta AI hakupäivityksestä, jotka muuttavat SEO:ta

Google ilmoitti neljästä suuresta AI hakupäivityksestä, jotka muuttavat SEO:ta

Google ilmoitti neljästä suuresta hakupäivityksestä, jotka tulevat muuttamaan tapaa, jolla ihmiset tekevät hakuja verkossa.Nämä päivitykset vaikuttavat siihen, miten hakutulokset näkyvät ja miten yritykset voivat optimoida verkkosivustojaan hakukoneita varten. Päivitykset ovat seuraavat: Nämä päivitykset tulevat todennäköisesti vaikuttamaan merkittävästi tapaan, jolla ihmiet tekevät hakuja verkossa ja miten yritykset tekevät SEO:ta. Yritysten on tärkeää olla tietoisia näistä muutoksista ja tehdä tarvittavat muutokset verkkosivustoihinsa […]

Ilari Schmidt
Ilari Schmidt